Wil je meer informatie over de mogelijkheden?

Neem dan direct contact met ons op.

Vos Opmaat Consultancy

Werken vanuit waarden

Werken vanuit waarden

Veel organisaties hebben hun kernwaarden vastgelegd. Er bestaan vaak prachtige handboeken en presentaties waarbij de kernwaarden zijn omschreven; Medewerkerspresentaties worden gegeven; vacatureteksten opgesteld. Maar dan…? Als ik hiernaar vraag, blijft het vaak stil.

Waarom kernwaarden?

Wij zijn ervan overtuigd dat kernwaarden bepalend zijn voor het succes van de organisatie. Ze laten zien waar de organisatie voor staat: zowel voor klanten als voor medewerkers. Ze vormen het fundament van een organisatie en zijn daarmee de bouwstenen voor wat de organisatie belangrijk vindt. Het vormt ook de basis in leiderschap en is bepalend voor de identiteit en de cultuur van de organisatie. Kernwaarden onderscheiden een organisatie in de markt, het geeft herkenbaarheid en het verbindt of inspireert mensen. Kernwaarden geven medewerkers houvast. Ze geven mensen het gevoel dat ze bijdragen aan iets belangrijks. Hierdoor blijven medewerkers gemotiveerd.

Kernwaarden bepalen de norm voor gedrag dat als gewenst wordt ervaren. Het geeft een handvat in het nemen van beslissingen en vergroot de zelfstandigheid en de bevlogenheid van medewerkers. Het geeft klanten duidelijkheid waarvoor jij staat als organisatie en het vergroot de aantrekkingskracht van jouw bedrijf voor toekomstige medewerkers.

Kortom, wij geloven in kernwaarden. Bij Vos zijn de kernwaarden stevig verankerd. Wij staan voor Mensen, Leiderschap en Betrouwbaarheid.

Mensen

Mensen zijn belangrijk in de organisatie en in de samenleving en maken het verschil. Wij geloven dat ieder mens gelijk is, talent heeft en meer is dan een medewerker. We hebben respect voor mensen en zijn dienstverlenend. We willen mensen en bedrijven aan elkaar verbinden. Ook buiten onze organisatie.

Leiderschap

Wij vinden leiderschap belangrijk. We geloven in leiders én in zelfleiderschap. Het is de taak van een leider om het goede voorbeeld te geven, zijn medewerkers te faciliteren en het beste uit ze te halen. Daarvoor moet hij zichzelf kennen. Leiderschap is daarom ook leiding geven aan jezelf.

Betrouwbaar

Wij willen betrouwbaar zijn. In alles wat we zeggen of doen. We zeggen wat we bedoelen, afspraak is afspraak. Het is ons doel om verwachtingen waar te maken en van toegevoegde waarde te zijn. We hebben kennis van zaken, we werken uitsluitend evidence-based en zijn transparant in wat we vinden.

In de praktijk

Hoe je dit merkt? We selecteren op onze waarden bij het aannemen van nieuwe medewerkers. Ervaring en competenties geven bijvoorbeeld nooit de doorslag in een selectieprocedure. Waarden wel. Ook onze processen zijn erop ingericht dat maximale tijd aan de klant kan worden besteed. We werken verder alleen met instrumenten en methodieken die wetenschappelijk bewezen zijn. Want alleen op deze manier waarborgen we een constante kwaliteit en kunnen we onze beloften waarmaken.

In ons team spreken we elkaar aan op onze waarden, want ook bij ons gaan dingen wel eens mis. En onze klanten mogen dat ook doen. Want mensen zijn belangrijk! Het resultaat? Een team dat er voor gaat! Daar ben ik trots op.

En jij?

Elk bedrijf heeft kernwaarden. Je hoeft er alleen achter te komen wat ze zijn. Hoe is dit in jouw organisatie?