Ontmoet de bevlogen mensen achter Vos Opmaat: ervaren HR-professionals die teams, organisaties én talent adviseren, trainen en coachen. In vaktermen mag je ons Noloc-gecertificeerde loopbaanadviseurs noemen met specialismen in HRM en HRD. Maar misschien nog wel belangrijker: we doen alles om te bouwen aan jouw succes!

MR. LYDIA VOS-VAN BELLE

“Ik hou van mensen en geniet ervan om mensen in hun kracht te zetten!”  

Directeur/Eigenaar
LinkedIn

Meer over Lydia…

Mijn focus ligt op het verbinden van mens en organisatie, waarbij werkgeluk centraal staat.   
Als persoon zie ik altijd kansen voor meer persoonlijke ontwikkeling. Ik mag graag het maximale potentieel uit organisatie en mensen naar boven halen. De duurzaamheid van de organisatiestructuren en de ontwikkeling van de medewerker versterken elkaar om het verschil te maken en een bijdrage te leveren aan de maatschappij.  
 
In mijn rol begeleid ik leiders, teams en HR-adviseurs bij cultuurverandering, strategische personeelsplanning en duurzame inzetbaarheid. Ik werk vanuit de volgende waarden: integriteit, respect, persoonlijk leiderschap, gelijkwaardigheid en humor.  

INEKE TWIGT

“Mijn ervaring als gedragswetenschapper komt goed van pas.”

Consultant
LinkedIn

Meer over Ineke…

In mijn werk hou ik ervan om klanten te zien groeien en ontwikkelen. Bijvoorbeeld wanneer er meer zicht is op de eigen krachten en talenten, of doordat er bewustwording is over datgene wat de klant belangrijk vindt. Ik geniet ervan om in het proces van deze ontdekkingen een stukje mee te lopen en te helpen om hier helderheid over te krijgen. Omdat dit vaak best een ingewikkeld proces is, hou ik ervan om in de gesprekken soms ook luchtigheid te hebben door samen te lachen.   
 
Mijn focus ligt op klanten met loopbaanvragen of een wens voor persoonlijke ontwikkeling in de huidige rol. Ik heb ervaring met het thema hoogbegaafdheid, het begeleiden van teamprocessen en het herstellen van de balans vanuit spanningsklachten. Trajecten die ik veel doe zijn talentscans, loopbaan-coaching, stress begeleiding, outplacements en 2e spoor trajecten.  

TYMEN VENEMA

“Medewerkers zijn het hart van de organisatie en ik vind het de taak van HR om hen te ondersteunen waar het nodig is.” 

HR-Consultant
LinkedIn

Meer over Tymen

Het mooie aan het HR-vak is dat de rol van HR in elke organisatie anders ingericht is. Ons werkveld is dynamisch en continu in verandering, waardoor wij onszelf steeds moeten blijven ontwikkelen. Ik geniet van het opdoen van nieuwe ervaringen en ik houd van complexe HR-vraagstukken die mij prikkelen om nieuwe kennis op te doen.  
 
Ik beschrijf mijzelf als behulpzaam, assertief en gedreven. Vanuit mijn rol als HR-Consultant draag ik bij aan het succes van organisaties, voornamelijk vanuit mijn scherpe analytische blik en mijn kennis van HR-structuren, instrumenten en theorieën.  

FRANK BARTLEMA

“Ik vind het leuk om mensen te helpen weer perspectief te krijgen.” 

Consultant
LinkedIn

Meer over Frank…

Ik vind het leuk om mensen te helpen ontdekken hoe zij regie over hun leven kunnen pakken door hun zelfinzicht te vergroten. Dat doe ik oplossingsgericht en ik gebruik graag modellen uit de positieve psychologie omdat dit structuur geeft in een traject, maar tegelijkertijd vind ik het belangrijk dat er ruimte is voor het proces waar iemand in zit.

Mijn visie is dat inzicht in je eigen talenten en vaardigheden, gecombineerd met positieve ervaringen, leidt tot meer zelfvertrouwen en energie. Daarnaast helpt inzicht in eventuele belemmerende gedachten en grenzen/verantwoordelijkheden te bepalen waar nog ontwikkelmogelijkheden zijn. De vaardigheden die ik hiervoor inzet zijn actief luisteren, motiveren, coachen en analyseren.

GEESKE AARDEN

“Mijn stijl kenmerkt zich door aan te sluiten waar de persoon zich op dit moment bevindt om van daaruit stappen te zetten.” 

Consultant
LinkedIn

Meer over Geeske…

Mijn stijl kenmerkt zich door aan te sluiten waar de persoon zich op dit moment bevindt om van daaruit stappen te zetten op de participatieladder in bijvoorbeeld het vergroten van veerkracht, activering door vrijwilligerswerk te starten of juist die stap naar betaald werk te zetten. Mijn passie voor mensen, voor vrouwen die een goed werk/privébalans zoeken en voor persoonlijke identiteit zorgt ervoor dat ik er energie van krijg om iemand verder te helpen in zijn of haar leven.

Dit doe ik het liefst vanuit verbinding waarbij ik oog heb voor het individu en de persoonlijke wensen van de persoon.

Hierbij geniet ik van de ontdekkingsreis die de klant maakt in zicht op passende rollen en waar de klant enthousiast van wordt. Ik draag graag bij aan het vinden van iemands volgende baan!

Om onderdeel van iemands proces van persoonlijke ontwikkeling te mogen zijn ervaar ik als een voorrecht.

ESTHER TE VELDE-VAN BELLE

“Ik zorg ervoor dat onze processen kloppen en tegelijk de menselijke maat gewaarborgd blijft.”  

Casemanager verzuim

Meer over Esther…

Ik werk als casemanager verzuim, en adviseer zowel opdrachtgevers als onze eigen adviseurs in de wet verbetering poortwachter en ander re-integratie wetgeving. Ik werk samen met bedrijfsartsen in heel Nederland. Vanuit deze rol ondersteun ik de medewerkers of cliënten zodat zij beter inzicht hebben in hun rechten en verantwoordelijkheden.

Hiernaast ben ik Management Assistent en ondersteun ik het management waar ik kan. Zo ondersteun ik onder andere het verloop van alle interne processen in onze organisatie. Dit doe ik vanuit mijn kennis van systemen, trajecten en processen.

MENOECHA VAN OTTERLOO

“Ik houd van het in kaart brengen, structureren en verbeteren van processen” 

Beleidsmedewerker

Meer over Menoecha…

Ik geniet ervan om bij te dragen aan de ontwikkeling van mensen. Ik begeleid mensen in het proces van de wet verbetering poortwachter die om wat voor reden dan ook tijdelijk niet kunnen werken. Ook processen binnen organisaties hebben mijn aandacht, ik houd van het in kaart brengen, structureren en verbeteren ervan.

Daar draag ik bij Vos Opmaat aan bij in mijn rol als beleidsmedewerker, zowel voor de interne processen als bij onze cliënten en samenwerkingspartners. Ik omschrijf mezelf als loyaal, analytisch, creatief, gericht op mensen en werk graag samen.

ARNOLD DE GRAAF

“Ik ontdek graag samen de mogelijkheden voor persoonlijke en professionele ontwikkeling” 

Loopbaanadvies en leiderschapsontwikkeling

Meer over Arnold…

Met mijn toewijding, empathie en ervaring als manager help ik mensen graag om hun professionele koers te bepalen, doelen te stellen en obstakels te overwinnen. Vanuit verschillende functies als leidinggevende heb ik het coachen altijd heel mooi gevonden. Vandaar de overstap van manager supply chain & logistics naar coach met loopbaanadvies als specialisatie.

Vanuit passie en betrokkenheid wil ik mensen graag ondersteunen om zich te ontwikkelen. Ik vind het mooi om samen met mensen op te trekken en te ontdekken waar mogelijkheden liggen voor persoonlijke en professionele ontwikkeling.

Deze aanpak zet ik in als loopbaanadviseur, om zo mensen te begeleiden bij het zetten van stappen in hun professionele groei.