Ondersteuning bij UWV-trajecten  

Vos Opmaat is een officieel door het UWV erkende organisatie voor jobcoaching en re-integratie. Wij ondersteunen het UWV en gemeenten in het kader van de Wet arbeidsparticipatie en werkgelegenheid. Deze trajecten zijn geschikt voor mensen vanuit de ziektewet (ZW) of met een afstand tot de arbeidsmarkt (WAJONG, WIA, AG). We begeleiden mensen naar hun beste toekomst. We zetten de mogelijkheden op een rij. 

Re-integratie 

Wij begeleiden personen met een uitkering graag bij het terugkeren naar het werk. Ook als dit nog ver weg lijkt. Afhankelijk van de situatie bieden wij verschillende trajecten: 

  • Modulaire diensten
  • Werkfit maken 
  • Naar werk 
  • Jobcoaching  

Modulaire trajecten 

Ter voorbereiding op de trajecten Werkfit maken en Naar werk, bieden wij drie modulaire diensten. Met deze diensten ondersteunen wij mensen bij het doorbreken van sociaal isolement, bevorderen we de deelname aan de maatschappij en ondersteunen we mensen waar nodig bij het volgen van een opleiding. We bieden hierbij de volgende diensten: 


Participatie-interventie 

Dit traject is gericht op het activeren van iemand om een sociaal netwerk op te bouwen. Bij participatie-interventie leren we mensen zelf de leiding te nemen, en helpen we ze deel te nemen aan een sociaal netwerk buitenshuis.   

  

Bevorderen maatschappelijke deelname  

Deze dienst is gericht op het vergroten van de fysieke en psychische weerbaarheid in relatie tot werk. Bij dit traject helpen we mensen om stap voor stap weer deel te laten nemen aan de maatschappij. We helpen contacten te leggen en gaan samen met de persoon kijken of er vrijwilligerswerk of dagbesteding is waar hij of zij gelukkig van wordt. 

 

Begeleiding bij scholing  

Deze dienst is voor mensen waarvoor scholing noodzakelijk is om weer aan het werk te kunnen. Wij ondersteunen mensen waar nodig bij het volgen van een opleiding. We helpen bij het aanleren van studievaardigheden en helpen bij het succesvol afronden van de opleiding. 


Naast deze drie modulaire diensten, begeleiden we mensen in de trajecten Werkfit Maken en Naar Werk. Soms kunnen beide gevolgd worden: eerst het Werkfit Maken traject, en daarna het Naar Werk traject.  

Werkfit Maken 

Dit traject is erop gericht om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt zo te begeleiden, dat ze na het traject in staat zijn de stap naar betaald werk te maken. We houden rekening met persoonlijke omstandigheden en inzetbaarheid. Er wordt per individu onderzocht welke stappen iemand moet maken om werkfit te worden. We bieden ondersteuning, begeleiding en onderzoek. Maar we gaan ook op zoek naar stagemogelijkheden of een passende leerwerkplek. 

Naar Werk 

Dit traject wordt ingezet wanneer personen klaar zijn om de stap naar betaald werk te maken. Wij ondersteunen bij het zoeken én vinden van passend werk. Zo zoeken wij bijvoorbeeld vacatures, brengen we kandidaten in contact met potentiële werkgevers en geven we hulp bij het sollicitatiegesprek. Als er een passende plek gevonden is, kan soms ter aanvulling ook jobcoaching voor op de werkplek worden ingezet. 

Jobcoaching  

Wij begeleiden Wajong-kandidaten en mensen met WIA naar hun beste toekomst. We helpen ze naar én op de werkplek met jobcoaching. Hierbij brengen we de unieke talenten van iedereen naar boven. Dit doen we op een praktische en persoonlijke manier, waarbij het opbouwen van een vertrouwensband, het vinden van duurzaam passend werk en het ontwikkelen van werknemersvaardigheden centraal staan. 

Meer weten over ons of deze trajecten?