Wil je meer informatie over de mogelijkheden?

Neem dan direct contact met ons op.

Vos Opmaat Consultancy

Zo wordt jouw team een (h)echt team

Een positieve en goede werksfeer binnen je organisatie is erg belangrijk, net als het hebben van een sterk team. Want alleen een sterk team zorgt voor een goede sfeer, en alleen met een goede sfeer krijg je een sterk team. De piramide van Lencioni laat vijf frustraties van teams zien. Wij vertellen je hoe je deze frustraties ombuigt tot successen, om zo een (h)echt team te worden. Want alleen een (h)echt team is duurzaam inzetbaar en zorgt voor een succesvolle organisatie.  

Vijf veelvoorkomende frustraties 

Patrick Lencioni is een Amerikaanse schrijver en pionier op het gebied van management en leiderschap. In zijn boek ‘De vijf frustraties van teamwork’ omschrijft hij een piramide over hoe teams functioneren. Uit zijn onderzoek blijkt dat teams doorgaans last hebben van de volgende vijf valkuilen: 

  • Afwezigheid van vertrouwen 
  • Angst voor conflicten 
  • Gebrek aan inzet 
  • Vermijden van verantwoordelijk gedrag 
  • Onoplettend naar resultaten 

De piramide wordt op verschillende manieren vormgegeven, maar de essentie is altijd hetzelfde: bovenstaande vijf frustraties zorgen ervoor dat teams niet optimaal functioneren. Deze frustraties zie je in de oranje variant van onderstaande piramide terug. 

De piramide 

De piramide is eigenlijk in tweeën verdeeld, waarbij de oranje helft de frustraties laat zien. Als tegenhanger van de vijf frustraties, omschrijven we in de grijze piramide de potentie van een sterk team. Deze grijze piramide is gebaseerd op uitkomsten van een onderzoek naar hechte teams.  

De bouwstenen van beide kleuren zijn opeenvolgend. Dit is goed te herkennen door de vijf omschrijvingen aan de rechterkant van de piramide. Bij een team dat last heeft van de frustraties kan dat er als volgt uitzien: vertrouwen dient als brede basis voor elke relatie, dus ook voor de werkrelatie. Als medewerkers elkaar onderling niet vertrouwen en zij zich niet kwetsbaar opstellen, ontstaat er al snel een kunstmatige harmonie. In een kunstmatige harmonie zie je dat medewerkers sneller het conflict uit de weg gaan en bepaalde zaken onuitgesproken laten. Hierdoor ontstaat verwarring en vaagheid en voelen medewerkers zich daardoor minder gemotiveerd en betrokken. Ze zetten zich daardoor minder in. 

De treden van de piramide zijn dus van grote invloed op elkaar. Maar dat wil niet zeggen dat een team uitsluitend in de oranje piramide zit, of juist alleen in de grijze. Vaak zitten teams in fases van beide: er is bijvoorbeeld wel vertrouwen en betrokkenheid, maar er heerst ook angst voor conflicten. Of de leidinggevende probeert al tijden een groot verantwoordelijkheidsgevoel bij de teamleden te creëren, maar de teamleden zijn weinig betrokken door gebrek aan inzet. 

Om verder te komen als team, is het dus zaak om eerst de onderliggende trede goed op orde te hebben. Want zit je basis niet goed, dan is het lastig om boven in de positieve piramide te komen en een echt sterk team te worden. 

Maar hoe krijg je dan een sterk team?  

In de volgende blog nemen we je mee in het realiseren van een sterk team. Zo’n piramide met inzichten is natuurlijk mooi, maar wat betekent dit in de praktijk? Welke tools kun jij hieruit meenemen? 

Neem contact op met Ineke