Wil je meer informatie over de mogelijkheden?

Neem dan direct contact met ons op.

Vos Opmaat Consultancy

Interactief ontwikkeltraject voor de medewerkers van Flexsupport  

Flexsupport biedt professionele ondersteuning voor uitzendbureaus. Ze fungeren als backoffice en nemen de administratieve, juridische en financiële afhandeling van flexwerk op zich. Het team van Flexsupport in Groningen is in een interactief ontwikkeltraject dichter naar elkaar toegegroeid.    

De organisatie is agile van aard, waarbij er veel op langdurige projectbasis gewerkt wordt. Een ander woord voor agile is wendbaar: Flexsupport beweegt mee met de klant en biedt flexibele, op maat gemaakte oplossingen. Dit soort werk doet een beroep op de professionaliteit en flexibiliteit van de medewerkers. Om wendbaar te kunnen zijn moet Flexsupport als team, maar ook ieder individu, zich blijven ontwikkelen. We doorliepen daarom samen een ontwikkeltraject, in de vorm van 7 mooie workshops. 

“Door de leuke interactieve opdrachten hebben we op een ontspannen manier kunnen werken aan ontwikkeling”  

From good to great

We begonnen het traject met een teamscan, om te onderzoeken waar het team staat en in welke richting ontwikkeling kan plaatsvinden. Hoewel de sfeer en resultaten bij Flexsupport heel goed zijn, vonden we verbeterpunten in het geven van feedback en het kennen van elkaars sterke en zwakke punten.  

De workshops die daarop volgden zijn uniek en speciaal ontworpen voor Flexsupport. Zo sluiten ze goed aan bij de organisatie, de medewerkers en de cultuur. De workshops zijn daarnaast gebaseerd op veel van de principes van Lencioni. Zo had de eerste workshop betrekking op vertrouwen, omdat dit de basis is voor teams om uiteindelijk tot betere prestaties te komen.

Meer weten over Lencioni? Een tijdje terug schreven we er twee blogs over!

In de workshops zijn we dus begonnen met het versterken van vertrouwen. We hebben eerst per individu gekeken waar de talenten liggen en dit gedeeld met het team. Daarna deden we een oefening die wij talentenmarkt noemen. Hierbij hebben de teamleden naar elkaar uitgesproken wat ze bij elkaar herkennen als talent, en hebben we geoefend met het geven en ontvangen van positieve feedback.  

Positieve conflicten en individuele ontwikkeling 

Omdat de teamleden hierdoor meer op elkaar konden vertrouwen, ontstond er openheid en ruimte om positieve conflicten aan te gaan. Een positief conflict is een situatie waarin je tegen elkaar kunt uitspreken wat belangrijk voor jou is en op welke manier je wilt samenwerken. Een andere benaming hiervoor is de open feedbackcultuur. Je vertrouwt erop dat de ander het beste met je voor heeft, waardoor je open durft te zijn. Dit is belangrijk omdat er anders bepaalde zaken niet besproken worden die wel belangrijk zijn voor het proces, het samenwerken en het behalen van de resultaten. 

In verschillende interactieve workshopactiviteiten hebben we het vervolgens gehad over communicatie en communicatievoorkeuren, maar ook over de achterliggende waarden van waaruit mensen werken. Hierdoor leerden de collega’s elkaar beter begrijpen en ontstond er een (h)echt team. De theorie van Lencioni is hiermee werkelijkheid geworden: door de stappen te doorlopen is een (h)echt team ontstaan.  

Het team van Flexsupport is nu sterk in communicatie, rolduidelijkheid en achterliggende waardes en talenten. De volgende stap is het maken van de koppeling tussen de praktijk en de individuele ontwikkeling. Hiervoor heeft elke medewerker twee individuele ontwikkelgesprekken gevoerd, om het geleerde toe te kunnen passen in de praktijk en om een start te maken met het persoonlijk ontwikkelplan (POP). 

“Ik heb gezien dat mijn team dichter naar elkaar toe is gegroeid, dat ze opener zijn naar elkaar en eerder feedback geven”

Zo heeft het ontwikkeltraject niet alleen het team versterkt, maar ook elk individu in het team. Hierdoor kan Flexsupport nog beter werk leveren, is er sprake van betere resultaten en samenwerking én heeft elk teamlid een persoonlijk ontwikkelplan als leidraad voor de aankomende tijd. 

Benieuwd wat teamontwikkeling voor jouw organisatie kan betekenen?