Wil je meer informatie over de mogelijkheden?

Neem dan direct contact met ons op.

Vos Opmaat Consultancy

5 redenen om conflicten niet uit de weg te gaan

Je hart gaat sneller kloppen en je handen worden klam. Je moet een moeilijk gesprek voeren met iemand die jouw mening absoluut niet deelt en kijkt daar niet naar uit. Heel begrijpelijk. Grote meningsverschillen gaan de meeste mensen het liefst uit de weg. Toch kunnen we er, zeker in werksituaties, niet altijd omheen. Goed nieuws! Dat hoeft ook niet.

Als je als team een conflict op een goede manier aangaat, heb je er namelijk voordeel bij. Dat weet ook Lencioni. Eerder lichtten we al toe hoe je met zijn piramide hechte teams kan creëren. Om betrokkenheid te creëren en te behouden is het nodig om productieve conflicten aan te gaan.

Is er geen sprake van productieve conflicten, dan kan er een kunstmatige harmonie ontstaan. Dat klinkt positief maar dan is het lastig om medewerkers écht te betrekken bij de organisatie. En betrokkenheid bij de organisatie, elkaar en organisatiedoelstellingen is nodig om uiteindelijk goede resultaten te boeken.

Daarnaast noemde hij ook vijf andere voordelen van het aangaan van conflicten.

Voordeel 1: Teams kunnen levendig en boeiend vergaderen

Ooit al eens bij een vergadering gezeten waarbij niemand iets durfde te zeggen? Grote kans dat dit kwam doordat mensen bang waren om niet gehoord te worden. Angst voor fouten en conflicten speelt hierbij een belangrijke rol.

Als je deze drempel wegneemt, dan is de kans veel groter dat het team durft te zeggen wat het denkt. Logisch gevolg? Levendige en boeiende vergaderingen. En zeg nou eerlijk; daar knapt iedereen van op.

Voordeel 2: Organisaties boren de ideeën van alle teamleden aan en profiteren daarvan

Als meer mensen durven te zeggen wat ze denken, komen er automatisch meer ideeën op tafel. Ook van de mensen die stiller zijn. De hersenspinsels gaan sneller over en weer en mensen kunnen elkaar versterken.

Krijg je feedback? Dan is zie je het sneller als een aanvulling op een idee. De gedachte ‘iemand vindt mijn idee niet goed’ kan dan veranderen in ‘zo had ik er nog niet naar gekeken’. Dat voelt voor alle teamleden vele malen beter.

Voordeel 3: Teams lossen echte problemen snel op

Een meningsverschil over het kleurgebruik van je website is iets anders dan een meningsverschil over de richting van je organisatie. Toch blijkt dat je ook dit soort grotere problemen en conflicten makkelijker aangaat op het moment dat je als team goed omgaat met meningsverschillen. Doordat je uitspreekt wat er speelt, kom je ook bij echt grote problemen sneller tot oplossingen.

Voordeel 4: Beperken de politieke activiteiten

Je voelt het vaak als het er is: kantoorpolitiek. Machtsspelletjes, informele lijntjes en het gevoel ‘dat er vast iets achter zit’ of dat je het ‘beter even na de vergadering aan George kunt vragen’. Kantoorpolitiek helemaal voorkomen lukt vaak niet, maar het aangaan van conflicten beperkt de noodzaak van politieke activiteiten wel degelijk.

Voordeel 5: Brengen kritieke onderwerpen ter tafel

Er zijn onderwerpen die we allemaal spannend vinden om naar voren te brengen. Soms zijn het taboes, soms zijn het onderwerpen waarvan je weet dat ze gevoelig liggen. Het is belangrijk dus kritieke onderwerpen wel aan te snijden. Als je een conflict durft aan te gaan lukt dat veel makkelijker.

Wil jij ook weten hoe je productieve conflicten aangaat?