Wil je meer informatie over de mogelijkheden?

Neem dan direct contact met ons op.

Vos Opmaat Consultancy

Creëer vertrouwen met transparante communicatie 

Het fundament van een goed werkende organisatie en hechte teams? Vertrouwen. Houd het blog over de Piramide van Lencioni er maar eens naast. De grootste bouwsteen van deze piramide is vertrouwen, of de afwezigheid hiervan. Zodra medewerkers binnen een organisatie dit niet hebben, stellen zij zich niet kwetsbaar op en gaan ze bijvoorbeeld het liefst conflicten uit de weg.  

Met transparante communicatie kun je dit vertrouwen versterken! In dit blog een uitleg over wat het is, hoe je het beste transparant kunt communiceren en wat de voordelen ervan zijn!  

‘Communication is key’, roepen ze weleens. En dat klopt! Transparante communicatie is ontzettend belangrijk voor jou als leidinggevende en voor jouw team. Als leidinggevende ben je transparant zodra je openlijk je verwachtingen, doelen, feedback en fouten deelt. Je neemt je team mee in de processen en niemand hoeft in het duister te tasten. Aan de andere kant deelt jouw team hun feedback met je, komen ook zij hun afspraken na en nemen ze je mee in het proces – zoals jij dat ook doet. Een cultuur waarin iedereen voelt dat zaken gedeeld kunnen worden en iedereen elkaar vertrouwt, is essentieel voor het verhaal. 

Aan de basis van transparante communicatie staat het scheppen van duidelijke verwachtingen. Wanneer je deze proactief uit richting je team, draag je bij aan transparante communicatie. Als er geen duidelijke verwachtingen zijn, dan doet iedereen iets anders. Een heldere strategie en consequent beleid zijn hiervoor belangrijk. Door heldere structuur en (hr-)beleid zie je uiteindelijk dat mensen veel beter kunnen functioneren, want ze weten immers wat er van hen verwacht wordt. 

Merk je toch dat een teamlid iets anders doet dat jij verwachtte? Stel jezelf dan eens de vragen: ‘Hoe kwam dit?’ en ‘Ben ik wel duidelijk genoeg geweest?’. Waarschijnlijk kom je erachter dat dit niet zo was en dat je duidelijker had kunnen zijn tegen die collega.  

Nog meer voordelen van transparante communicatie 

‘Vertrouwen’ is het toverwoord. Maar transparante communicatie is niet alléén het creëren van vertrouwen. Het nodigt medewerkers ook uit om ook in de onderlinge samenwerking elkaar te vertrouwen en verder te denken met elkaar. In de praktijk zien wij de volgende drie voordelen vaker terugkomen op het moment dat er transparant wordt gecommuniceerd: 

  1. Het team voelt zich gewaardeerd en vertrouwd  

Medewerkers durven sneller het woord te nemen, iets te organiseren of feedback te geven binnen jullie organisatie. Daarbij is het zo dat dat wat er gezegd wordt, vaak ook eerlijk is. Medewerkers komen sneller met ideeën op de proppen en nemen eerder de verantwoordelijkheid wanneer er een fout(je) wordt gemaakt.  

  1. Het zorgt voor vindingrijkheid bij medewerkers 

Een open communicatiecultuur zorgt ervoor dat medewerkers graag met hun collega’s samenwerken! Ze voelen hier op dat moment de ruimte voor. Wat soms zelfs kan leiden tot een nieuw product, mooiere prestaties en/of hogere kwaliteit. 

  1. De betrokkenheid van medewerkers schiet omhoog 

Communiceer transparant, en je krijgt er (meer) betrokken medewerkers voor terug. Wanneer jouw team zich betrokken voelt bij de organisatie, zorgt dit ervoor dat jullie organisatiedoelstellingen en vraagstukken makkelijker behaald kunnen worden. Plus: hoe meer betrokken iemand is, hoe groter de kans is dat iemand langer blijft! 

Je weet nu dat vertrouwen het fundament is van een goede organisatie én een hecht team. Dat vertrouwen is goed te versterken door transparant met je medewerkers te communiceren. Zorg er dus voor dat je dit goed doet in je team en zorg voor een stevige bouwsteen van een goed werkende organisatie.  

Meer weten over vertrouwen op de werkvloer?